Om Webbplatsen

Begränsningen av juridiska ansvaret

Läs dessa villkor innan du använder webbplatsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du dessa villkor oavsett om du registrerar dig eller inte. Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda webbplatsen.

Informationen på denna hemsida är skyddad enligt lagen om upphovsrätt och får ej, i sin helhet eller delvis, distribueras, modifieras eller reproduceras utan att RÅstark AB’s skriftliga medgivande först har inhämtats. Bilderna på denna sida får ej på något sätt reproduceras utan att RÅstark AB’s skriftliga medgivande först har inhämtats.

Det är RÅstark AB’s ambition att den information och de uppgifter som finns på denna hemsida skall vara aktuella, korrekta och tillförlitliga. Den är dock av allmän karaktär, varför RÅstark AB friskriver sig från ansvar för innehållet på denna hemsida.
All använding av materialet som publiceras på denna hemsida sker på egen risk. Informationen som ges är inte av juridisk eller medicinsk karaktär. Kontakta alltid en läkare när du har frågor kring din hälsa.
RÅstark AB ansvarar inte för innehållet på länkade sidor.

Vissa länkar som tillhandahålls på webbplatser kan leda till webbplatser som tillhör oberoende webbplatsägare. Informationen på sådana webbplatser är respektive ägares ansvar. RÅstark AB har ingen kontroll över och inget ansvar för innehållet på oberoende webbplatser och tillhandahåller länkarna för besökarnas bekvämlighet.

Copyright © RÅstark AB. Alla rättigheter förbehålles.

RÅstark AB c/o Anding
Öströö 5
43277 Tvååker
Sverige

Tel. 070 – 330 66 04
E-mail: mail@gronasmoothies.se